LBSELCHSTRING

Een dialoogvenster openen of Opslaan als stuurt de geregistreerde LBSELCHSTRING-bericht naar uw haak procedure wanneer de selectie wordt gewijzigd in de keuzelijsten of keuzelijsten met invoervak in het dialoogvenster.

Voor Verkenner-stijl Open en Opslaan als dialoogvensters, is dit bericht vervangen door de CDN_SELCHANGE en CDN_TYPECHANGE berichten.

MessageID = RegisterWindowMessage(LBSELCHSTRING);
idListBox = (UINT) wParam; 
Itembeschrijving = LOWORD (lParam); 
iType = HIWORD (lParam) 

Parameters

idListBox
Id van de keuzelijst of keuzelijst met invoervak waarin de selectie gewijzigd.
itembeschrijving
Nummer van de geselecteerde tekenreeks in de keuzelijst of keuzelijst met invoervak.
iType
Type selectie wijzigen. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:
CD_LBSELCHANGE Het item dat wordt ge´dentificeerd door itembeschrijving is het enige item dat is geselecteerd in een keuzelijst met enkelvoudige selectie.
CD_LBSELADD Het item dat wordt ge´dentificeerd door itembeschrijving is een van de items die zijn geselecteerd in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.
CD_LBSELSUB Het item dat wordt ge´dentificeerd door itembeschrijving is niet langer geselecteerd in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.
CD_LBSELNOITEMS Geen items bestaan in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Opmerkingen

De haak procedure moet de LBSELCHSTRING constante opgeven in een aanroep naar de functie RegisterWindowMessage om de id voor de boodschap van het dialoogvenster.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.
Unicode:Gedefinieerd als Unicode en ANSI berichten.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, CDN_SELCHANGE, CDN_TYPECHANGE, RegisterWindowMessage

Index