IPrintDialogCallback::InitDone

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

De PrintDlgEx functie roept de methode InitDone als het systeem klaar is met initialiseren van de pagina Algemeen van het eigenschappenvenster afdrukken .

HRESULT InitDone() 

Parameters

Geen.

Retourwaarden

Return S_OK om te voorkomen dat de functie PrintDlgEx de standaardacties uitvoert.

Keren S_FALSE zodat PrintDlgEx zijn standaardacties uit te voeren. Momenteel, doet PrintDlgEx er geen bewerkingen standaard na het aanroepen van de InitDone.

Opmerkingen

Als uw object terugbellen implementeert de IObjectWithSite interface, de functieaanroepen PrintDlgEx de IObjectWithSite::SetSite methode om een aanwijzer IPrintDialogServices doorgeven aan de callback-object. De PrintDlgEx functie roept de methode SetSite voordat u de methode InitDone aanroept. Hierdoor kunnen uw InitDone uitvoering te gebruiken de IPrintDialogServices methoden voor het ophalen van informatie over de geselecteerde printer.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 5.0 of hoger vereist.
Windows:Niet-ondersteunde.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, IPrintDialogCallback, IObjectWithSite, IPrintDialogServices, PrintDlgEx

Index