Gemeenschappelijke dialoogvenster vak structuren

De volgende structuren worden gebruikt met algemene dialoogvensters.

CHOOSECOLOR
CHOOSEFONT
DEVNAMES BETREKKING HEBBEN
FINDREPLACE
NAAMOPENBESTAND
OFNOTIFY
PAGESETUPDLG
PRINTDLG
PRINTDLGEX
PRINTPAGERANGE