PRINTPAGERANGE

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

De PRINTPAGERANGE structuur geeft een bereik van pagina's in een afdruktaak. Een afdruktaak kan meer dan één paginabereik hebben. Deze informatie wordt geleverd in de PRINTDLGEX structuur bij het aanroepen van de functie PrintDlgEx.

typedef struct tagPRINTPAGERANGE {}
    DWORD-nFromPage;
    DWORD-nToPage;
} PRINTPAGERANGE, * LPPRINTPAGERANGE 

Leden

nFromPage
Hiermee geeft u de eerste pagina van het bereik.
nToPage
Hiermee geeft u de laatste pagina van het bereik.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 5.0 of hoger vereist.
Windows:Niet-ondersteunde.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.
Bibliotheek importeren:Gebruik comdlg32.lib.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijke dialoogvenster vak structuren, PRINTDLGEX, PrintDlgEx

Index