CDM_HIDECONTROL

Het bericht CDM_HIDECONTROL verbergt het opgegeven besturingselement in een Verkenner-stijl Open dialoogvenster of Opslaanals gemeenschappelijk. Het dialoogvenster moet zijn gemaakt met de vlag OFN_EXPLORER; anders mislukt het bericht .

CDM_HIDECONTROL
wParam = id (WPARAM); 
lParam = 0;
 
/ / macro overeenkomt
VOID CommDlg_OpenSave_HideControl (hdlg, id) 

Parameters

hdlg
Handvat van de gemeenschappelijke dialoogvenster vak venster om het bericht te ontvangen.
id
Id van het besturingselement te verbergen.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENBESTANDSNAAM

Index