CDM_GETFILEPATH

Het bericht CDM_GETFILEPATH haalt het pad en de bestandsnaam van het geselecteerde bestand in een Verkenner-stijl Open dialoogvenster of Opslaanals gemeenschappelijk. Het dialoogvenster moet zijn gemaakt met de vlag OFN_EXPLORER; anders mislukt het bericht .

CDM_GETFILEPATH wParam = (WPARAM) cbmax; 
lParam = (LPARAM) (LPTSTR) psz; 
 
/ / Overeenkomt macro int CommDlg_OpenSave_GetFilePath (hdlg, psz, cbmax) 
 

Parameters

hdlg
Handvat van de gemeenschappelijke dialoogvenster vak venster om het bericht te ontvangen.
psz
Pointer naar de buffer die de bestandsnaam en het pad ontvangt.
cbmax
Grootte, in bytes (ANSI-versie) of 16-bits tekens (Unicode versie), van de buffer psz.

Retourwaarden

Als het bericht slaagt, is de retourwaarde de grootte, in bytes of tekens, van de bestandsnaam en het pad tekenreeks, inclusief de afsluitende NULL-teken. Dit is het aantal bytes of tekens gekopieerd naar de psz buffer, of de vereiste buffergrootte als de buffer too small is.

Als een fout optreedt, de retourwaarde kleiner is dan nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENBESTANDSNAAM

Index