Common Dialog Box Library

De Common Dialog Box Library bevat een reeks van dialoogvensters voor het uitvoeren van veelvoorkomende taken, zoals het openen van bestanden en afdrukken van documenten. De algemene dialoogvensters bieden een uniforme gebruikersinterface waarmee gebruikers kunnen deze gemeenschappelijke taken uitvoeren zonder gedwongen om te leren van nieuwe technieken met elke toepassing.

Index