CBN_SELENDOK

De CBN_SELENDOK melding wordt verzonden wanneer de gebruiker een item in de lijst selecteert, of een item selecteert en vervolgens de lijst wordt gesloten. Het geeft aan dat de selectie van de gebruiker is om te worden verwerkt. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

CBN_SELENDOK idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Opmerkingen

In een keuzelijst met invoervak met de CBS_SIMPLE stijl, wordt CBN_SELENDOK kennisgeving het bericht onmiddellijk vóór elke melding van CBN_SELCHANGE.

Als de WS_EX_NOPARENTNOTIFY uitgebreid venster stijl is opgegeven voor de keuzelijst met invoervak, is het CBN_SELENDOK-bericht niet verzonden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDCANCEL, WM_COMMAND

Index