Directory lijsten

Een toepassing kan de namen van bestanden of submappen toevoegen aan een keuzelijst met invoervak door de CB_DIR -bericht te sturen naar het. De wParam -parameter voor de procedure venster geeft de kenmerken van de bestanden toe te voegen, en de lParam parameter verwijst naar de tekenreeks de bestandsspecificatie definieert.

Een toepassing kan ook DlgDirListComboBoxgebruiken binnen een dialoogvenster. Als de opgegeven bestandsnaam een station, pad, of beide bevat, DlgDirListComboBox verandert het huidige station of de map en het station en pad van de bestandsnaam tekenreeks verwijdert. De mapnaam wilt weergeven, werkt de functie het opgegeven statische besturingselement, indien van toepassing. Vervolgens wordt de inhoud van de keuzelijst met invoervak ingesteld, en verzendt het bericht CB_DIR naar de keuzelijst met invoervak toe te voegen de opgegeven bestandsnamen.

De geselecteerde bestandsnaam, mapnaam of stationsletter verwijderen uit een keuzelijst met invoervak die is gevuld met behulp van DlgDirListComboBox, kan een toepassing de functie DlgDirSelectComboBoxEx.

De functies DlgDirListComboBox en DlgDirSelectComboBoxEx en het CB_DIR bericht zijn vergelijkbaar met de functies DlgDirList en DlgDirSelectEx en het LB_DIR bericht gebruikt met keuzelijsten.

Index