CB_GETLBTEXT

Een toepassing verzendt een bericht CB_GETLBTEXT een tekenreeks uit de lijst van een keuzelijst met invoervak ophalen.

CB_GETLBTEXT wParam = index (WPARAM);                / / index lParam, punt = (LPARAM) (LPCSTR) lpszBuffer;  / / adres van buffer 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van de tekenreeks ophalen.
lpszBuffer
Waarde van lParam. Verwijzing naar de buffer die de tekenreeks ontvangt. De buffer moet voldoende ruimte voor de tekenreeks en een null karakter hebben. U kunt een boodschap CB_GETLBTEXTLEN voorafgaand aan het bericht CB_GETLBTEXT om op te halen van de lengte van de tekenreeks in bytes,.

Retourwaarden

De retourwaarde is de lengte van de tekenreeks, in bytes, met uitzondering van het afsluitende null-teken. Als de index -parameter niet een geldige index specificeert, is de retourwaarde CB_ERR.

Opmerkingen

Als u de keuzelijst met invoervak met een door de eigenaar getekende stijl maken maar zonder de CBS_HASSTRINGS stijl, de buffer waarnaar door de parameter lpszBuffer van het bericht ontvangt de 32-bits waarde die hoort bij het item (de object-gegevens).

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_GETLBTEXTLEN

Index