CBN_DROPDOWN

De CBN_DROPDOWN melding wordt verzonden wanneer de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak is ongeveer te zichtbaar worden gemaakt. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

CBN_DROPDOWN idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Opmerkingen

Deze melding kan optreden alleen voor een keuzelijst met invoervak met de stijl CBS_DROPDOWN of CBS_DROPDOWNLIST.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_CLOSEUP, WM_COMMAND