CB_SETCURSEL

Een toepassing signaal een CB_SETCURSEL een tekenreeks in de lijst van een keuzelijst met invoervak selecteren. Indien nodig, scrollt de lijst de tekenreeks in de weergave. De tekst in het besturingselement voor bewerking van de keuzelijst met invoervak wordt gewijzigd op basis van de nieuwe selectie, en een eventuele vorige selectie in de lijst is verwijderd.

 CB_SETCURSEL wParam = index (WPARAM);  / / index lParam, punt = 0;               / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van de tekenreeks om te selecteren. Als de parameter index –1 is, elke huidige selectie in de lijst is verwijderd en wordt het besturingselement bewerken is uitgeschakeld.

Retourwaarden

Als het bericht succesvol is, is de geretourneerde waarde de index van het geselecteerde onderdeel. Als de index groter is dan het aantal items in de lijst of als index is ingesteld op –1, de retourwaarde is CB_ERR en de selectie gewist.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_FINDSTRING, CB_GETCURSEL, CB_SELECTSTRING