CB_GETITEMDATA

Een toepassing verzendt een bericht CB_GETITEMDATA aan een keuzelijst met invoervak voor het ophalen van de toepassing-geleverd 32-bits waarde die hoort bij het opgegeven item in de keuzelijst met invoervak.

CB_GETITEMDATA wParam = index (WPARAM);  / / index lParam, punt = 0;               / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. De op nul gebaseerde index aangeeft van het item.

Retourwaarden

De retourwaarde is de 32-bits waarde die hoort bij het item. Als een fout optreedt, is het CB_ERR.

Als het item zich in een eigenaar getekende keuzelijst met invoervak gemaakt zonder de CBS_HASSTRINGS stijl, is de geretourneerde waarde de 32-bits waarde in de parameter lParam van de CB_ADDSTRING of CB_INSERTSTRING bericht dat het object toegevoegd aan de keuzelijst met invoervak. Als de stijl CBS_HASSTRINGS niet werd gebruikt, is de geretourneerde waarde de lParam parameter opgenomen in een CB_SETITEMDATA-bericht.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_ADDSTRING, CB_INSERTSTRING, CB_SETITEMDATA

Index