CB_GETLOCALE

Een toepassing signaal een CB_GETLOCALE voor het ophalen van de huidige landinstelling voor de keuzelijst met invoervak. De landinstelling wordt gebruikt om te bepalen van de juiste sorteervolgorde van de weergegeven tekst voor keuzelijsten met de CBS_SORT stijl en tekst toegevoegd met behulp van het CB_ADDSTRING bericht.

CB_GETLOCALE wParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is een 32-bits waarde die de huidige landinstelling voor de keuzelijst met invoervak aangeeft. Het hoge woord bevat de landcode en de lage-orde woord bevat de taal-id.

Opmerkingen

De taal-id bestaat uit een sublanguage-id en een primaire taal-id. De macro PRIMARYLANGID verkrijgt de primaire taal-id en de SUBLANGID macro verkrijgt de sublanguage-id.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 2.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_ADDSTRING, CB_SETLOCALE, PRIMARYLANGID, SUBLANGID

Index