Verwerking van de WM_INITDIALOG en WM_DESTROY berichten in een dialoogvenster eigenaar getekende

Wanneer u een keuzelijst met invoervak in een dialoogvenster gebruiken, reageren je gewoonlijk op een WM_INITDIALOG -bericht met het initialiseren van de keuzelijst met invoervak. In het voorbeeld in het maken van een dialoogvenster Square maaltijd ladingen de bitmaps gebruikt voor de eigenaar getekende keuzelijst met invoervak, roept vervolgens de toepassing gedefinieerde InitGroupList functie voor het initialiseren van de keuzelijst met invoervak. Het ook het eerste item in de lijst in de keuzelijst met invoervak selecteert, dan roept de door de toepassing gedefinieerde InitFoodList functie voor het initialiseren van de keuzelijst.

In het voorbeeld is de eigenaar getekende keuzelijst met invoervak een vak van de drop-down lijst met de namen van elk van de vier Voedingsgroepen. InitGroupListvoegt de naam van elke groep van voedsel, en roept de door de toepassing gedefinieerde SetItemData functie een constante koppelen aan elk item waarmee een overeenkomstige food group.

De keuzelijst in het voorbeeld bevat de namen van voedingsmiddelen in de geselecteerde food group. InitFoodListstelt de inhoud van de keuzelijst, dan voegt de namen van de huidige selectie van voedsel in het huidige voedsel groep drop-down lijst.

Het dialoogvenster vak procedure verwerkt het WM_DESTROY bericht verwijderen de bitmaps in de eigenaar getekende keuzelijst met invoervak.

Index