CBN_DBLCLK

De CBN_DBLCLK melding wordt verzonden wanneer de gebruiker dubbelklikt op een tekenreeks in de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

CBN_DBLCLK idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Opmerkingen

Deze melding treedt op alleen voor een keuzelijst met invoervak met de stijl CBS_SIMPLE. In een keuzelijst met invoervak met de CBS_DROPDOWN of CBS_DROPDOWNLIST stijl, niet kan Dubbelklik optreden omdat een enkele klik de keuzelijst sluit.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 2.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index