CB_SETITEMDATA

Een toepassing verzendt een bericht CB_SETITEMDATA de 32-bits waarde die is gekoppeld aan het opgegeven item in een keuzelijst met invoervak instellen.

CB_SETITEMDATA wParam = index (WPARAM);            / / index lParam, punt = dwData (LPARAM) (DWORD);   / / gegevens punt 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van het item.
dwData
Waarde van lParam. Hiermee wordt de nieuwe waarde geassocieerd te worden met het item.

Retourwaarden

Als een fout optreedt, is de retourwaarde CB_ERR.

Opmerkingen

Als het opgegeven item in een eigenaar getekende keuzelijst met invoervak gemaakt zonder de CBS_HASSTRINGS stijl, vervangt dit bericht de 32-bits waarde in de parameter lParam van de CB_ADDSTRING of CB_INSERTSTRING bericht dat het object toegevoegd aan de keuzelijst met invoervak.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_ADDSTRING, CB_GETITEMDATA, CB_INSERTSTRING

Index