CB_GETEDITSEL

Een toepassing signaal een CB_GETEDITSEL te krijgen van de posities van het begin- en einddatum van de huidige selectie in het invoervak van een keuzelijst met invoervak.

CB_GETEDITSEL wParam = (WPARAM) (LPDWORD) lpdwStart; / / begin positie lParam ontvangt = (LPARAM) (LPDWORD) lpdwEnd;   / / ontvangt eindpositie 
 

Parameters

lpdwStart
Waarde van wParam. Aanwijzer naar een 32-bits waarde die de beginpositie van de selectie ontvangt. Deze parameter kan worden ingesteld op NULL.
lpdwEnd
Waarde van lParam. Aanwijzer naar een 32-bits waarde die de eindpositie van de selectie ontvangt. Deze parameter kan worden ingesteld op NULL.

Retourwaarden

De retourwaarde is een op nul gebaseerde 32-bits waarde met de beginpositie van de selectie in het woord van de lage-orde en met de eindpositie van het eerste teken na het laatste teken in de eersterangs woord geselecteerd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_SETEDITSEL

Index