CB_SETEDITSEL

Een toepassing verzendt een bericht CB_SETEDITSEL tekens in het invoervak van een keuzelijst met invoervak selecteren.

CB_SETEDITSEL wParam = 0;                / / niet gebruikt; moet nul lParam = MAKELPARAM((ichStart), (ichEnd); / / beginnen en eindigen positie 
 

Parameters

ichStart
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam; Hiermee geeft u de beginpositie. Als deze parameter is ingesteld op –1, de selectie, indien aanwezig, verwijderd.
ichEnd
Waarde van de eersterangs woord van lParam; Hiermee geeft u de eindpositie. Als deze parameter is ingesteld op –1, alle tekst vanaf de beginpositie tot de laatste is teken in het besturingselement voor bewerking geselecteerd.

Retourwaarden

Als het bericht slaagt, is de geretourneerde waarde TRUE. Als het bericht wordt verzonden naar een keuzelijst met invoervak met de CBS_DROPDOWNLIST stijl, is het CB_ERR.

Opmerkingen

De standpunten zijn gebaseerd op nul. Het eerste teken van het besturingselement bewerken is in de nulpositie. Het eerste teken na de laatste teken geselecteerd is in de eindpositie. Bijvoorbeeld, de eerste vier tekens van het besturingselement voor bewerking te selecteren, gebruik een beginpositie van 0 en een eindpositie van 4.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_GETEDITSEL

Index