CB_FINDSTRING

Een toepassing signaal een CB_FINDSTRING aan de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak voor een item begint met de tekens in een opgegeven tekenreeks zoeken.

CB_FINDSTRING wParam = (WPARAM) indexStart;        / / punt vóór begin van zoek lParam (LPARAM) (LPCSTR) lpszFind = / / string adres voorvoegsel 
 

Parameters

indexStart
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van het item voorafgaand aan het eerste item moet worden gezocht. Als de zoekbewerking de onderkant van de keuzelijst bereikt, blijft het vanaf de bovenkant van de keuzelijst terug naar het item dat wordt opgegeven door de parameter indexStart . Als indexStart –1 is, wordt het gehele lijst doorzocht vanaf het begin.
lpszFind
Waarde van lParam. Verwijzing naar de op null eindigende tekenreeks met het voorvoegsel om te zoeken naar. Het zoeken is niet hoofdlettergevoelig, dus deze tekenreeks kan elke combinatie van hoofdletters en kleine letters bevatten.

Retourwaarden

De retourwaarde is de op nul gebaseerde index van het overeenkomstige item. Als de zoekopdracht mislukt, is het CB_ERR.

Opmerkingen

Als u de keuzelijst met invoervak met een door de eigenaar getekende stijl maar zonder de CBS_HASSTRINGS stijl maken, afhankelijk wat de CB_FINDSTRING boodschap is van of uw toepassing gebruikmaakt van de CBS_SORT stijl. Als u de CBS_SORT stijl gebruikt, worden WM_COMPAREITEM-berichten verzonden naar de eigenaar van de keuzelijst met invoervak te bepalen welk item overeenkomt met de opgegeven tekenreeks. Als u niet de stijl van de CBS_SORT, zoekt het CB_FINDSTRING bericht naar een item in de lijst dat overeenkomt met de waarde van de parameter lpszFind.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_FINDSTRINGEXACT, CB_SELECTSTRING, CB_SETCURSEL, WM_COMPAREITEM

Index