CB_SETDROPPEDWIDTH

Een toepassing verzendt het bericht CB_SETDROPPEDWIDTH stelt de maximale toegestane breedte, in pixels, van de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak met de stijl CBS_DROPDOWN of CBS_DROPDOWNLIST.

 CB_SETDROPPEDWIDTH wParam = (WPARAM) wWidth, / / breedte van de keuzelijst, in pixels lParam = 0, / / nul niet gebruikt, moet 
 

Parameters

wWidth
Hiermee geeft u de breedte van de keuzelijst, in pixels.

Retourwaarden

Als het bericht succesvol is, is de geretourneerde waarde de nieuwe breedte van de keuzelijst.

Als het bericht is mislukt, is de retourwaarde CB_ERR.

Opmerkingen

Standaard is de minimale toegestane breedte van de keuzelijst drop-zdown 0. De breedte van de keuzelijst of de keuzelijst met invoervak vak breedte als de minimale toegestane breedte is, indien dit groter is.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_GETDROPPEDWIDTH

Index