Over caret

Het systeem biedt een caret per berichtenwachtrij. Een venster moet Maak een caret-teken alleen wanneer het de focus heeft of actief is. Het venster moet de caret vernietigen voordat de toetsenbordfocus te verliezen of steeds inactief. Zie voor meer informatie over de invoer van het toetsenbord, Toetsenbord Input.

De functie CreateCaret de parameters opgeven voor een caret-teken. Het systeem vormt een caret-teken door het omkeren van de pixelkleur van de in de rechthoek die is opgegeven door de caret de positie, breedte en hoogte. De breedte en hoogte zijn opgegeven in logische eenheden; het uiterlijk van een caret daarom onderworpen aan de toewijzing van de venstermodus.

Index