Caret positie

U kunt bepalen de positie van de caret met behulp van de functie GetCaretPos . De positie, in client co÷rdinaten, wordt gekopieerd naar een punt structuur opgegeven door een parameter in GetCaretPos. Een toepassing kan een caret-teken in een venster verplaatsen met behulp van de functie SetCaretPos . Een venster kunt verplaatsen een caret-teken alleen als deze al eigenaar is van de caret. SetCaretPos kunt de invoegpunt verplaatsen of het zichtbaar of niet is.

Index