DestroyCaret

De functie DestroyCaret vernietigt de caret de huidige shape, bevrijdt de caret vanuit het venster en de caret verwijdert uit het scherm.

Als de shape caret is gebaseerd op een bitmap, betekent DestroyCaret niet vrij van de bitmap.

 BOOL DestroyCaret(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

DestroyCaret vernietigt de caret alleen als een venster in de huidige taak eigenaar is van de caret. Als een venster dat is niet in de huidige taak de caret bezit, DestroyCaret , gebeurt er niets en resulteert in ONWAAR.

Het systeem biedt een caret per wachtrij. Een venster moet Maak een caret-teken alleen wanneer het de focus heeft of actief is. Het venster moet de caret vernietigen voordat de toetsenbordfocus te verliezen of steeds inactief.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Caret overzicht, Caret functies, CreateCaret, HideCaret, ShowCaret

Index