GetCaretPos

De functie GetCaretPos de caret de positie, in client co÷rdinaten, gekopieerd naar de opgegeven punt structuur.

BOOL GetCaretPos ()  LPPOINT  lpPoint / / adres van structuur te ontvangen co÷rdinaten);
 

Parameters

lpPoint
Pointer naar de punt structuur die is ontvangen van de client-co÷rdinaten van de caret.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De positie caret wordt altijd gegeven in de client co÷rdinaten van het venster waarin de caret.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Caret overzicht, Caret functioneert, SetCaretPos, punt

Index