SetCaretPos

De functie SetCaretPos wordt de invoegpunt verplaatst naar de opgegeven co÷rdinaten. Als het venster dat eigenaar is van de caret is gemaakt met de CS_OWNDC klassenstijl, vervolgens zijn de opgegeven co÷rdinaten onderworpen aan de toewijzing modus van het apparaat kader dat venster is gekoppeld.

BOOL SetCaretPos ()  int  x, / / horizontale positieintY / / verticale positie);
 

Parameters

X
Hiermee geeft u de nieuwe x-co÷rdinaat van de caret.
Y
Hiermee geeft u de nieuwe y-co÷rdinaat van de caret.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

SetCaretPos beweegt de caret al of niet de caret is verborgen.

Het systeem biedt een caret per wachtrij. Een venster moet Maak een caret-teken alleen wanneer het de focus heeft of actief is. Het venster moet de caret vernietigen voordat de toetsenbordfocus te verliezen of steeds inactief. Een venster kunt instellen de positie caret-teken alleen als deze eigenaar is van de caret.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Caret overzicht, Caret functies, GetCaretPos, HideCaret, ShowCaret

Index