HideCaret

De HideCaret functie verwijdert de caret uit het scherm. Verbergen een caret-teken niet vernietigen haar huidige vorm of de invoegpositie ongeldig.

BOOL HideCaret ()  HWND  hWnd / / verwerken naar het venster met de caret);
 

Parameters

hWnd
Het venster dat eigenaar is van de caret identificeert. Als deze parameter NULL is, zoekt HideCaret de huidige taak voor het venster dat eigenaar is van de caret.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

HideCaret verbergt de caret alleen als de caret eigenaar is van het opgegeven venster. Als het opgegeven venster niet over de caret beschikt, HideCaret , gebeurt er niets en resulteert in ONWAAR.

Verbergen is cumulatief. Als uw toepassing HideCaret vijf keer in een rij aanroept, moet het ook oproepen ShowCaret vijf keer voordat de invoegpunt wordt weergegeven.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Caret overzicht, Caret functies, CreateCaret, DestroyCaret, GetCaretPos, SetCaretPos, ShowCaret

Index