BM_SETIMAGE

Een toepassing verzendt een BM_SETIMAGE-bericht naar een nieuwe afbeelding (pictogram of bitmap) verbinden met de knop.

BM_SETIMAGE wParam = (WPARAM) fImageType;       / / afbeeldingstype vlag lParam = (LPARAM) (HANDLE) hImage;  / / om de afbeelding te verwerken 
 

Parameters

fImageType
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het type afbeelding koppelen aan de knop. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

hImage
Waarde van lParam. Ingang naar de afbeelding te koppelen aan de knop.

Retourwaarden

De retourwaarde is een ingang naar de afbeelding die eerder is gekoppeld aan de knop, indien van toepassing; anders, het is NULL.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, BM_GETIMAGE

Index