BN_UNPUSHED

De BN_UNPUSHED melding wordt verzonden wanneer de push toestand van een knop is ingesteld op unpushed. Het bovenliggende venster van de knop ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

BN_PUSHED 
 

BN_UNPUSHED is hetzelfde als de melding BN_UNHILITE.

Opmerkingnbsp; Deze melding is aanwezig vanwege compatibiliteit met toepassingen die zijn geschreven voor 16-bits versies van Windows eerder dan versie 3.0. Win32-toepassingen moeten de knopstijl BS_OW&NERDRAW en de DRAWITEMSTRUCT structuur gebruiken voor deze taak.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, BN_PUSHED, DRAWITEMSTRUCT, WM_COMMAND, WM_DRAWITEM