BN_CLICKED

De BN_CLICKED melding wordt verzonden wanneer de gebruiker op een knop klikt. Het bovenliggende venster van de knop ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

BN_CLICKED idButton = (int) LOWORD(wParam);    / / id van knop hwndButton (HWND) lParam; =         / / ingang naar knop 
 

Opmerkingen

Een handicap knop verzendt geen melding van een BN_CLICKED naar de bovenliggende venster.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, WM_COMMAND

Index