CheckRadioButton

De functie CheckRadioButton voegt een selectievakje markeren (controle) een opgegeven keuzerondje in een groep en verwijdert het selectievakje markeren uit (uitschakelen) alle andere keuzerondjes in de groep.

BOOL CheckRadioButton ()  HWND  hDlg, / / ingang naar het dialoogvensterintnIDFirstButton, / / id van eerste radio button in groepintnIDLastButton, / / id van laatste radio button in groepintnIDCheckButton / / id van radio knop selecteren);
 

Parameters

hDlg
Ingang naar het dialoogvenster met de radio knop.
nIDFirstButton
Hiermee geeft u de id van het eerste keuzerondje in de groep.
nIDLastButton
Hiermee geeft u de id van het laatste keuzerondje in de groep.
nIDCheckButton
Hiermee geeft u de id van het keuzerondje te selecteren.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Verzendt de functie CheckRadioButton een BM_SETCHECK-bericht naar elk van de keuzerondjes in de aangegeven groep.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop functies, BM_SETCHECK, CheckDlgButton, IsDlgButtonChecked

Index