BM_SETSTYLE

Een toepassing verzendt een bericht van BM_SETSTYLE de stijl van een knop wijzigen.

BM_SETSTYLE wParam = (WPARAM) LOWORD(dwStyle); / / style lParam = MAKELPARAM (fRedraw, 0);   / / vlag opnieuw tekenen 
 

Parameters

dwStyle
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de nieuwe knopstijl. Deze parameter kan bestaan uit een combinatie van knopstijlen. Zie voor een lijst met knopstijlen, Knopstijlen.
fRedraw
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam. Hiermee bepaalt u of de knop opnieuw wordt getekend. De waarde TRUE hertekent de knop; de waarde FALSE heeft niet de knop Vernieuwen.

Retourwaarden

Dit bericht altijd nul geretourneerd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten

Index