BM_SETSTATE

Een toepassing signaal een BM_SETSTATE naar de status van het hoogtepunt van een knop wijzigen. Het hoogtepunt status geeft aan of de knop is gemarkeerd, alsof de gebruiker had duwde het.

BM_SETSTATE wParam = (WPARAM) fState;   / / staat lParam highlight = 0;                 / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fState
Waarde van wParam. Geeft aan of de knop moet worden gemarkeerd. De waarde TRUE hoogtepunten de knop. De waarde FALSE wordt verwijderd elke markering.

Retourwaarden

Dit bericht altijd nul geretourneerd.

Opmerkingen

Markeren is alleen van invloed op het uiterlijk van een knop. Het heeft geen invloed op het selectievakje status van een keuzerondje of selectievakje in.

Een knop is automatisch gemarkeerd wanneer de gebruiker plaatst u de cursor eroverheen en persen en de linker muisknop houdt. De markering wordt verwijderd wanneer de gebruiker de muisknop loslaat.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, BM_GETSTATE, BM_SETCHECK