Over knoppen

Er zijn verschillende soorten knoppen en een of meer knopstijlen onderscheid maken tussen knoppen van hetzelfde type. De gebruiker klikt op een knop met de muis of het toetsenbord. Meestal op een knop te klikken, verandert de visuele verschijning en de status (van ingecheckte aan ongecontroleerde, bijvoorbeeld). Het systeem, de knop, en de toepassing werken samen in het veranderen van het uiterlijk en de staat van de knop. Een knop kan berichten sturen naar de bovenliggende venster, en een bovenliggend venster kan berichten verzenden naar een knop. Sommige knoppen zijn geschilderd door het systeem, sommige door de toepassing. Knoppen alleen of in groepen kunnen worden gebruikt en kan worden weergegeven met of zonder toepassing gedefinieerde tekst (een label). Ze behoren tot de klasse BUTTON venster.

Hoewel een toepassing kan gebruiken knoppen in overlapt, pop-up en kind windows, ze zijn ontworpen voor gebruik in dialoogvensters, waar het systeem hun gedrag standaardiseert. Als een toepassing knoppen buiten dialoogvensters gebruikt, verhoogt het het risico dat de toepassing in een niet-standaard mode kan gedragen. Toepassingen meestal gebruik knoppen in dialoogvensters of venster subclassificering gebruiken om aangepaste knoppen te maken.

Zie besturingselementenvoor algemene informatie over besturingselementen. Zie voor meer informatie over dialoogvensters, Dialoogvensters.

Index