Een knop buiten een dialoogvenster maken

In het volgende voorbeeld ziet u hoe de CreateWindow -functie gebruiken om het maken van een standaard drukknop.

 hwndButton = CreateWindow ("BUTTON", / / vooraf gedefinieerde klasse "OK", / / button tekst WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / stijlen / / grootte en positie waarden expliciet, omdat zijn gegeven / / de CW_USEDEFAULT constante geeft nulwaarden voor knoppen. 
    10, / / begin x 10, positie / / y uitgangspositie 100, / / button breedte 100, / / button hoogte hwnd, / / parent venster NULL, / / geen menu (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL);      / / aanwijzer niet nodig 
 

Index