BN_KILLFOCUS

De BN_KILLFOCUS melding wordt verzonden wanneer een knop de focus verliest. De knop moet de BS_NOTIFY stijl van dit waarschuwingsbericht verzenden. Het bovenliggende venster van de knop ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

BN_KILLFOCUS 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, BN_SETFOCUS, WM_COMMAND

Index