Knop kleur berichten

Het systeem biedt standaard kleurwaarden voor knoppen. Het systeem stuurt een WM_CTLCOLORBTN -bericht naar bovenliggend venster van een knop voordat de knop wordt getekend. Dit bericht bevat een handvat om van de knop device-context en een ingang voor het venster van het kind. Het bovenliggende venster kunt deze grepen van de knop tekst en achtergrondkleuren wijzigen. De volgende tabel toont de standaard knop-kleurwaarden.

Waarde Element gekleurde
COLOR_BTNFACE Knop gezichten.
COLOR_BTNHIGHLIGHT Gebied (de boven- en linkerrand randen) van een knop markeren.
COLOR_BTNSHADOW Gebied van de schaduw (de onder- en rechterrand) van een knop.
COLOR_BTNTEXT Regelmatige (nongrayed) tekst in knoppen.
COLOR_GRAYTEXT Handicap (grijze) tekst in knoppen. Deze kleur wordt ingesteld op 0 als de huidige beeldschermstuurprogramma biedt geen ondersteuning voor een effen grijze kleur.
COLOR_WINDOW Venster achtergronden.
COLOR_WINDOWFRAME Raamkozijnen.
COLOR_WINDOWTEXT Tekst in windows.

Een toepassing kan de standaardwaarden voor deze kleuren ophalen door te bellen naar de GetSysColor functioneren, of stel de waarden door te bellen naar de SetSysColors functie. Zie voor meer informatie over systeemkleuren, Systeeminformatie. Zie besturingselementen voor meer informatie over welke kleuren worden gebruikt met besturingselementen.

Index