Toegankelijkheid

De Win32-API biedt een aantal toegankelijkheidsfuncties die het gemakkelijker maken voor personen met een handicap om computers te gebruiken. Dit overzicht wordt beschreven de geleverde toegankelijkheidsfuncties en de Win32 functies en structuren voor deze functies beheren.

Zie voor informatie over andere toegankelijkheidsfuncties, Microsoft Active Accessibility.

Index