Ingebouwde toegankelijkheidsfuncties

De ingebouwde toegankelijkheidsfuncties zijn uitbreidingen voor het besturingssysteem. Deze functies invloed op de werking van het systeem, ongeacht welke toepassingen worden uitgevoerd.

Win32 ondersteunt de volgende ingebouwde toegankelijkheidsfuncties:

Functie Beschrijving
AccessTimeout Hiermee kan een gebruiker opgeven een time-outinterval waarna systeemomvattende toegankelijkheidsfuncties worden automatisch uitgeschakeld. De AccessTimeout functie is bedoeld voor computers die worden gedeeld door meerdere gebruikers met verschillende voorkeuren. Elk individu kunt gebruiken hete sleutels of het regelpaneel om gewenste functies. Nadat een gebruiker verlaat, wordt de functies die hij of zij ingeschakeld automatisch uitgeschakeld door de timeout. De toegankelijkheidsfuncties beÔnvloed door de timeout zijn Filtertoetsen, Muistoetsen, Plaktoetsen, en Schakeltoetsen en Hoogcontrast. De ACCESSTIMEOUT structuur definieert de parameters voor deze functie.
Filtertoetsen Schakelt de besturing in van toetsenbord eigenschappen, zoals de hoeveelheid tijd voordat een toetsaanslag wordt geaccepteerd als input en de hoeveelheid tijd voordat een toetsaanslag begint te herhalen. De functie Filtertoetsen biedt ook goede feedback als u een toets indrukt en wanneer het wordt aanvaard als input. De structuur van FILTERTOETSEN definieert de parameters voor deze functie.
Muistoetsen Hiermee kan de gebruiker de muisaanwijzer met het numerieke toetsenblok kunt bedienen. De MUISTOETSEN structuur definieert de parameters voor deze functie.
SeriŽle toetsenapparaten Hiermee kan de gebruiker inbreng met een alternatieve invoerapparaat aangesloten op de seriŽle poort van de computer. Deze functie is ontworpen voor gebruikers die niet kunnen gebruiken van de computer standaard toetsenbord en muis. De seriŽle TOETSENAPPARATEN structuur definieert de parameters voor deze functie.
Geluidswaarschuwing Wordt een visueel signaal wanneer een geluid wordt gegenereerd door een Win32-toepassing of een MS-DOS-toepassing wordt uitgevoerd in een venster. De GELUIDSWAARSCHUWING structuur definieert de parameters voor deze functie, met inbegrip van het adres van de SoundSentryProc callback functie.
Plaktoetsen Hiermee kan de gebruiker toetsencombinaties, zoals ctrl + alt + del, Typ in volgorde in plaats van op hetzelfde moment. De PLAKTOETSEN structuur definieert de parameters voor deze functie.
Schakeltoetsen Wanneer de gebruiker in- of uitschakelen de caps-lock, num lock of scroll lock toetsen draait geeft geluid feedback. De SCHAKELTOETSEN structuur definieert de parameters voor deze functie.

De SystemParametersInfo functie biedt de programmeerinterface om de ingebouwde toegankelijkheidsfuncties. Deze functie is handig in het Configuratiescherm toepassingen of andere programma's waarmee de gebruiker kan de omgeving aanpassen. De functie SystemParametersInfo kunt de volgende taken uitvoeren

Voor elk van de ingebouwde functies, Win32 definieert een structuur die toepassingen met gebruiken SystemParametersInfo opvragen of instellen van de parameters van de functie.

Een toepassing kan gebruiken SystemParametersInfo of direct een functie uit te schakelen. Voor enkele van de functies, kunnen SystemParametersInfo zodat een sneltoets of een toetsencombinatie kan de gebruiker schakelen de staat van een functie. Er zijn geen sneltoetsen voor de seriŽle toetsenapparaten of Geluidswaarschuwing functies, of voor de parameter Geluidsbeschrijving. De volgende toegankelijkheidsvoorzieningen hebben hete sleutels:

Functie Beschrijving
Filtertoetsen Houd de linker shift-toets gedurende acht seconden om te schakelen de functie Filtertoetsen in- of uitschakelen. De linker shift-toets ingedrukt voor 12 seconden kunt Filtertoetsen gebruiken de meest conservatieve waarden voor FILTERKEYS.iBounceMSec. De linker shift-toets ingedrukt voor 16 seconden kunt Filtertoetsen gebruiken de meest conservatieve waarden voor FILTERKEYS.iWaitMSec.
Muistoetsen Druk op de linker ALT + verlaten verschuiving + slot NUM.
Plaktoetsen Druk op de shift-toets 5 keer.
Schakeltoetsen De num lock-toets 5 seconden ingedrukt.
De parameter High Contrast Druk op de linker ALT + linker SHIFT + PRINT SCREEN.

Index