SERIňLE TOETSENAPPARATEN

De seriŽle TOETSENAPPARATEN structuur bevat informatie over de functie Serietoetsen toegankelijkheid, die gegevens uit een mededeling steun aangesloten op een seriŽle poort als opdrachten waardoor het systeem te simuleren van toetsenbord en muisinvoer interpreteert.

typedef struct tagSERIALKEYS {/ / sk DWORD cbSize; 
    DWORD-dwFlags; 
    LPSTR lpszActivePort; 
    LPSTR lpszPort; 
    DWORD-iBaudRate; 
    DWORD-iPortState; 
} SERIETOETSEN, VER * LPSERIALKEYS 
 

Leden

cbSize
Geeft de structuur grootte, in bytes.
dwFlags
Hiermee geeft u een combinatie van de volgende waarden:
Waarde Betekenis
SERKF_ACTIVE De functie Serietoetsen ontvangt momenteel input op de seriŽle poort opgegeven door lpszPort.
SERKF_AVAILABLE De functie Serietoetsen is beschikbaar.
SERKF_INDICATOR Een visuele indicator wordt weergegeven wanneer de functie voor seriŽle toetsenapparaten ingeschakeld is. Deze waarde wordt momenteel niet gebruikt en wordt genegeerd.
SERKF_SERIALKEYSON De functie Serietoetsen is op.

lpszActivePort
Punten op een tekenreeks die de naam bevat van de seriŽle poort die invoer van de mededeling van de ontvangt steun wanneer de functie voor seriŽle toetsenapparaten ingeschakeld is. Als geen poort wordt gebruikt, is dit lid NULL. Als deze lid is "Auto", horloges het systeem alle ongebruikte seriŽle poorten voor een ingang mededeling aids.
lpszPort
Voorbehouden; NULL moet worden.
iBaudRate
Hiermee geeft u de instelling voor de seriŽle poort gespecificeerd door het lid lpszActivePort . Dit lid moet worden ingesteld op een van de waarden van de CBR_ gedefinieerd in de headerbestanden SDK. Als lpszActivePort NULL is, is dit lid nul.
iPortState
Hiermee geeft u de status van de poort die door het lid lpszActivePort opgegeven. Als lpszActivePort NULL is, is iPortState nul; anders, het is een van de volgende waarden:
Waarde Betekenis
0 Alle input op deze poort wordt genegeerd door de functie Serietoetsen.
1 Input op deze poort is zag voor seriŽle toetsenapparaten activering sequenties wanneer geen andere toepassing heeft de poort openen.
2 Alle input op deze poort is behandeld als seriŽle toetsenapparaten opdrachten.

Opmerkingen

Een toepassing gebruikt deze structuur bij het aanroepen van de functie SystemParametersInfo met de waarde SPI_GETSERIALKEYS of SPI_SETSERIALKEYS. Bij het gebruik van SPI_GETSERIALKEYS, moet een toepassing opgeven de cbSize, lpszActivePorten lpszPort leden van de seriŽle TOETSENAPPARATEN structuur; de functie SystemParametersInfo vult de overige leden. Een toepassing moet alle structuur leden opgeven wanneer u de waarde van SPI_SETSERIALKEYS.

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Unicode:Gedefinieerd als Unicode en ANSI structuren.

Zie ook

Overzicht toegankelijkheid, Toegankelijkheid structuren, SystemParametersInfo

Index