Een ingebouwde toegankelijkheidsfunctie inschakelen

Het volgende codefragment maakt gebruik van de SystemParametersInfo functie Filtertoetsen inschakelen

FILTERTOETSEN fk; 
BOOL bSuccess; 
 
/ / Vult u de leden van de FILTERTOETSEN structuur. 
 
FK.cbSize = sizeof(FILTERKEYS); 
FK.dwFlags = (FKF_FILTERKEYSON | FKF_HOTKEY&ACTIVE | 
            FKF_AVAILABLE | FKF_HOTKEYSOUND | FKF_CLICKON); 
FK.iWaitMSec = 1000; 
FK.iDelayMSec = 1000; 
FK.iRepeatMSec = 500; 
FK.iBounceMSec = 0; 
 
/ / Call SystemParametersInfo met de SPI_SETFILTERKEYS vlag. 
 
bSuccess = SystemParametersInfo (SPI_SETFILTERKEYS, 0, (LPVOID) amp; fk, 0) 
 

Index