אודות מאפייני חלון

ה-API של Win32 מספק מספר פונקציות המאפשרות ליישומים להשתמש בחלון מאפיינים. סקירה זו דן בנושאים הבאים:

Index