ספירת מאפיינים של חלון

בפונקציות EnumProps ו- EnumPropsEx לספור את כל המאפיינים של חלון על-ידי שימוש בפונקציית התקשרות חזרה מוגדרת על-ידי היישום. לקבלת מידע נוסף אודות פונקציית התקשרות חזרה, ראה PropEnumProc.

EnumPropsEx כולל פרמטר נוסף עבור נתונים המוגדרים על-ידי יישום בשימוש על-ידי פונקציית התקשרות חזרה. לקבלת מידע נוסף אודות פונקציית התקשרות חזרה, ראה PropEnumProcEx.

Index