חלון מאפיינים

חלון המאפיינים הוא נתונים כלשהם שהוקצו חלון. מאפיין חלון הוא בדרך כלל נקודת אחיזה של נתונים ספציפיים חלון, אך הוא עשוי להיות כל ערך של 32 סיביות. כל מאפיין חלון מזוהה באמצעות שם מחרוזת.

Index