הקצאת מאפיינים של חלון

הפונקציה SetProp מקצה חלון מאפיין מזהה מחרוזת שלו לחלון. הפונקציה GetProp מאחזר את המאפיין חלון המזוהה על-ידי מחרוזת נתונה. הפונקציה RemoveProp הורס את השיוך בין חלון מאפיין חלון אך לא להרוס את הנתונים עצמם.

Index