הליך חלון ברירת המחדל

הפונקציה הליך חלון ברירת המחדל, DefWindowProc מגדיר מסוימים ההתנהגות הבסיסיים המשותפים על-ידי כל החלונות. הליך חלון ברירת מחדל מספק את הפונקציונליות המינימלית עבור חלון. שגרת החלון המוגדר על-ידי היישום עליו להעביר את כל ההודעות אינם מעבדים על הפונקציה DefWindowProc לעיבוד ברירת המחדל.

Index