גודל חלון

הגודל של חלון (רוחב וגובה) ניתנת בפיקסלים. חלון יכול להיות אפס רוחב או גובה. אם יישום מגדירה את הרוחב והגובה של חלון לאפס, המערכת מגדירה את הגודל לגודל חלון המינימלי של ברירת המחדל. כדי לגלות את גודל החלון המינימלי של ברירת המחדל, יישום משתמש GetSystemMetrics הפונקציה עם דגלים SM_CXMIN ו- SM_CYMIN.

יישום ייתכן שתצטרך ליצור חלון עם אזור הלקוח בגודל מסוים. הפונקציות AdjustWindowRect ו- AdjustWindowRectEx לחשב את גודל חלון בהתאם לגודל הרצוי של אזור הלקוח נדרש. היישום יכול להעביר ערכי גודל המתקבלים לפונקציה CreateWindowEx.

יישום יכול גודל חלון כך שהוא גדול מאוד; עם זאת, הוא צריך לא גודל חלון כך הוא גדול יותר המסך. לפני הגדרת הגודל של חלון, היישום עליך לבדוק את הרוחב והגובה של המסך על-ידי שימוש GetSystemMetrics עם דגלים SM_CXSCREEN ו- SM_CYSCREEN.

Index