החלון חופף

של החלון חופף הוא חלון ברמה העליונה המכיל פס הכותרת, הגבול ואת אזור הלקוח; הוא מיועד לשמש את החלון הראשי של יישום. אותו ניתן גם יש תפריט חלון למזער, להגדיל לחצנים, פסי גלילה. החלון חופף משמשת החלון הראשי בדרך כלל כולל את כל הרכיבים הללו.

על-ידי ציון את סגנון WS_OVERLAPPED או WS_OVERLAPPEDWINDOW את הפונקציה CreateWindowEx , יישום יוצר חלון חופף. אם תשתמש בסגנון WS_OVERLAPPED, החלון יש פס כותרת וגבול. אם תשתמש בסגנון WS_OVERLAPPEDWINDOW, החלון יש פס הכותרת, לשינוי גודל גבול, בתפריט חלון, ו למזער, להגדיל לחצנים.

Index