חלון מוקפץ

חלון מוקפץ הוא סוג מיוחד של חלון חופף בו נעשה שימוש עבור תיבות דו-שיח, תיבות הודעה וחלונות זמניים אחרים המופיעים מחוץ לחלון הראשי של יישום. פסי כותרת הם אופציונליים עבור חלונות מוקפצים; אחרת, חלונות מוקפצים הם אותו דבר כמו windows חופף של הסגנון WS_OVERLAPPED.

באפשרותך ליצור חלון מוקפץ על-ידי ציון הסגנון WS_POPUP CreateWindowEx. כדי לכלול שורת כותרת, ציין את סגנון WS_CAPTION. השתמש בסגנון WS_POPUPWINDOW כדי ליצור חלון מוקפץ המכיל גבול ואת תפריט חלון. ניתן לשלב את סגנון WS_CAPTION בסגנון WS_POPUPWINDOW כדי להפוך את תפריט חלון גלוי.

Index