רכיבי תקשורת nonclient

האזור nonclient של חלון ניתן לכלול כותרת בר, בתפריט חלון, למזער, להגדיל את הלחצנים, לשינוי גודל גבול, פסי גלילה אופקיים ואנכיים. יישום ליצור חלון עם אחד או יותר מרכיבים אלה על-ידי ציון בסגנונות הבאים בפונקציה CreateWindowEx.

סגנון תיאור
WS_CAPTION יוצרת חלון בעל פס כותרת (כולל את סגנון WS_BORDER).
WS_HSCROLL יוצרת חלון בעל פס גלילה אופקי.
WS_MAXIMIZEBOX יוצרת חלון בעל לחצן הגדל. לא ניתן לשלב עם סגנון WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_MINIMIZEBOX יוצרת חלון בעל לחצן מזער. לא ניתן לשלב עם סגנון WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_SYSMENU יוצרת חלון בעל תפריט חלון בפס הכותרת שלו. כמו כן יש לציין את סגנון WS_CAPTION.
WS_VSCROLL יוצרת חלון בעל פס גלילה אנכי.

Index